Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest Maciej Zarembski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź.  

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z Umową, dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Zbiory danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę nie podlegają rejestracji.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2013 r., poz. 1422) w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy sprzedaży oraz w celu jej realizacji.

5.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych aplikacji sklepu wymaga od Klientów wypełnienia formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Klienta opcji lub usługi, informacje dotyczące Klienta tj. dane adresowe do przesyłki oraz kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

6. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

7. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów w i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

9. Sprzedawca stosuje pliki "cookies" dane informatyczne. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów i innych użytkowników Internetu odwiedzających sklepu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu może jednak spowodować pewne utrudnienia.

10. Sprzedawca stosuje pliki cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016 r.