Z dniem 1 stycznia 2019 została wstrzymana sprzedaż urządzeń Philips Blue Control ze względu na zmiany organizacyjne w produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem urządzenia proszę o informację e-mailem. Odezwiemy się do Państwa niezwłocznie.

Badania

Skuteczność terapii niebieskim światłem LED
została potwierdzona klinicznie.

Image

W pierwszym badaniu klinicznym, które przeprowadzono w Szpitalu Uniwersyteckim w Akwizgranie (Aachen) w 2009 roku, wzięło udział 40 pacjentów z łuszczycą o nasileniu
od łagodnego do umiarkowanego. Stosowali oni terapię niebieskim światłem LED o długości fali 453 nm przez 4 tygodnie. Ustalono, że ekspozycja na działanie niebieskiego światła LED wiązała się z istotną poprawą stanu skóry u osób cierpiących na łuszczycę zwykłą.
Do drugiego badania klinicznego przystąpiło 47 pacjentów z łuszczycą o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, którzy przez 3 miesiące stosowali terapię niebieskim światłem LED
w warunkach domowych. Przez 4 pierwsze tygodnie skóra była naświetlana codziennie (5–7 terapii w ciągu tygodnia), a przez 8 kolejnych tygodni w systemie 3 terapii na tydzień.
Podczas 4-tygodniowej fazy kontrolnej nie stosowano innej terapii.
W porównaniu z obszarem nieleczonym terapia niebieskim światłem o dużym natężeniu spowodowała znaczne obniżenie wskaźnika oceny miejscowego nasilenia łuszczycy
(ang. Local Psoriasis Severity Index, LPSI). U 84% pacjentów zaobserwowano złagodzenie objawów łuszczycy (zgrubienia, zaczerwienienia i złuszczanie się skóry) w porównaniu
z warunkami wyjściowymi. U niektórych pacjentów łuszczyca ustąpiła całkowicie. W trakcie fazy kontrolnej, po zaprzestaniu leczenia, nie obserwowano pogorszenia stanu skóry dotkniętej łuszczycą, ale raczej dalszą niewielką poprawę.
Poziom przestrzegania zaleceń przez pacjentów był znakomity: 98% z nich przestrzegało zaleceń terapeutycznych określonych dla procedury naświetlania niebieskim światłem LED.
83% pacjentów bardzo wysoko oceniło przydatność urządzenia terapeutycznego i wygodę jego stosowania (doskonała lub znakomita). Nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem niebieskiego światła LED.